วันที่ 24 ก.พ.63 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 24 ก.พ.63
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 5 ร้าน ไม่พบการกระทำความผิดและขายเกินราคา