วันที่ 4 มี.ค. 63 เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

04 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 4 มี.ค. 63
เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
นำหมายค้นของศาลแขวงพระนครเหนือ พบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ต้องสงสัยเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 จำนวน 10 รายการ นำส่ง พงส.กก.4 บก.ปคบ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย