สคบ. ออกตรวจโรงงานผลิตแป้งเล่นช่วงสงกรานต์ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

07 กันยายน พ.ศ. 2559

สคบ.ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจโรงงานผลิตแป้งใช้เล่นสงกรานต์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการผลิตที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน …

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 59 นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม สนง.อัยการสถานีตำรวจภูธร ท้องถิ่นจังหวัด ยุติธรรมจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายก อบต.บางนางลี่ ฯลฯ พร้อมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตแป้งเพื่อใช้เล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อาจจะมีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายและอาจส่งผลทำให้ไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย ณ บริเวณโรงงานทำแป้งเล่นสงกรานต์ ตั้งอยู่หลังวัดราษฎร์วัฒนาราม หมู่ 4 ถนนปากท่อ-สมุทรสงคราม ตำบลนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ในช่วงสงกรานต์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อแป้งเล่นสงกรานต์จากร้านค้าต่างๆ มาเล่นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเทศกาลสงกรานต์ทุกปีรัฐบาลจะมีข้อห้ามเพื่อรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างสนุกสนานและปลอดภัย เช่นเดียวกับรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการออกประกาศข้อห้าม 8 ข้อ สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 โดยห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปนแป้ง น้ำแข็ง และโฟม ซึ่งสอดคล้องกับการแถลงข่าวของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ออกมาเปิดเผยว่า การเล่นดินสอพองนั้นแฝงไปด้วยเชื้อโรค พร้อมกับหยิบยกการสุ่มตรวจแหล่งผลิตและร้านค้าทั่วไป พบว่า ปัจจุบันมีการจำหน่ายแป้งนวลปะปนกับดินสอพอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมาก

ทั้งนี้ แป้งนวลมีลักษณะเป็นผงฝุ่นคล้ายชอล์กเขียนกระดานดำ มีน้ำหนักเบากว่าดินสอพอง มีสีเหลืองนวล ซึ่งเกิดจากการผสมสีทาบ้าน จึงเป็นอันตราย ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับหนังสือจาก พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแจ้งว่า ได้รับจดหมายร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการผลิตแป้งเพื่อใช้ในเทศกาลสงกรานต์ที่อาจจะมีการปนเปื้อนสิ่งอันตรายและอาจส่งผลต่อร่างกาย ดังนั้นจึงบูรณาการกับงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการตรวจสอบโรงงานผลิตแป้งเพื่อใช้เล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 7 เม.ย. 59 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อ และเลือกใช่สินค้าอย่างปลอดภัย และเป็นการสร้างความมั่นใจ ไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อในการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค แจ้งได้ที่ www.ocpb.co.th หรือสายด่วน สคบ.1166.