สระแก้วเด้งรับ มติ สคบ. ห้ามขายบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า ( eng )

15 กันยายน พ.ศ. 2559

สคบ.สระแก้ว เห็นชอบห้ามขาย-ให้บริการ “บารากู่-บารากู่ไฟฟ้า” พร้อมตัวยา-น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขายหรือผลิตเพื่อขายหรือให้บริการ ยื่นทำการทดสอบว่าไม่เป็นอันตรายภายใน 30 วัน หลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษา