เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกับ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกับ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 10 ร้าน ให้นำเอกสารการนำเข้าและส่งออกหน้ากากอนามัย ให้มาชี้แจงที่กรมการค้าภายใน