เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ะ

08 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันนี้(1 มิ.ย.64) เวลา 08.00 น.

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ.

ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอ เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โลหิตขาดแคลนจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก., รอง ผบช.ก., ผบก. และ รอง ผบก.ในสังกัด บช.ก. จิตอาสา 904 และจิตอาสาทุก บก.ในสังกัด บช.ก. เข้าร่วมกิจกรรม

 

ขอเชิญชวนจิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ะ