วันที่ 16 ก.พ. 63 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย จำนวน 25 ร้าน

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 16 ก.พ. 63
กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ตรวจสอบร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย จำนวน 25 ร้าน ผลการตรวจสอบ ยังไม่พบการกระทำความผิด และขายเกินราคา แต่อย่างใด