วันที่ 26 ก.พ.2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 26 ก.พ.2563
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 6 ร้าน พบการกระทำความผิด 1 ร้าน จำหน่ายสินค้าเกินราคา อันเป็นความผิดตามมาตรา 29 และมีโทษตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 นำส่ง พงส. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป