ปคบ. ตามยึดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่ได้มาตรฐาน หลังผู้ใช้เกิดไฟซ็อตดับคาที่

23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปคบ. ตามยึดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่ได้มาตรฐาน หลังผู้ใช้เกิดไฟซ็อตดับคาที่