วันที่ 10 มี.ค. 63

10 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 10 มี.ค. 63 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.จับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาและไม่แสดงราคาสินค้า 3 ราย นำส่ง พงส. บก.ปคบ.
2.ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ต้องสงสัยเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 จำนวน 7 รายการ นำส่ง พงส.กก.4 บก.ปคบ.